Mainmenu
Search


. . . F R E E . . . U P G R A D E S . . . F O R E V E R . . .

Main : InDesign : Text : 

Version: 7
Submitted Date:
2007/3/7
Downloaded 3914 times Hits: 3914
File Size Size: 674.61 KB
Net price:
75 EUR
Rating:
1.00 (1 vote)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  RunningHeader II - ID CS2 Popular
Description:
2007-03-07 02:08

TOTALLY NEW VERSION
New description
Opis podstawowy / Base description
Nowy opis / New description


2006-08-16 23:15
Fixed finding of TextFrames for RunningHeader contents - no error if missing.
Added option to "hide" "unhide" TextFrames of before processed RunningHeader - usefull when you need to create different RunnungHeader for right and left page.

Poprawione kopiowanie pustych ramek pod ŻywąPaginę - w przypadku braku ramki nie ma już błędu.
Dodałem opcję ukrywania ramek z wcześniejszych ŻywychPagin - przydatne gdy chcemy wstawić różną ŻywąPaginę na lewej i prawej stronie.


2006-06-08 13:37
Fixed copying - was error on empty text.

Poprawione kopiowanie tekstu - błąd gdy był pusty tekst.


2006-03-20 00:34
Fixed copying - one word was duplicated.

Poprawione kopiowanie tekstu - jednowyrazowe zwroty byly duplikowane.


2006-01-25 01:16
Fixed copying.

Poprawione kopiowanie tekstu.
Status: TimeTrial 10 days/dni  /  Buy on ShareIt
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

-->